تماس با ما

دفتر مرکزی : تهران، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد (اطلسی) پلاک 5، واحد 2
تلفن :22912126 ,22912127  فکس:22912128


کارخانه : شهرک صنعتی شمس آباد بلوارنگارستان خیابان مهر جنوبی شماره 215
تلفن :56235001 , 56235002 , 56235003  فکس:56235004


Contact Us
Head Office: #2 ,NO. 5 , Aghazadeh Fard (Atlasi)St., Mirdamad Blvd.,Tehran,Iran.
PostalCode: 19116433115
Tel:+9821 22 91 21 26 - 7
Fax:+98121 22 91 21 28
info@nikanpt.ir
Factory: No. 215 , South Mehr St.,Aluminum  Karan Blvd ,Shams Abad Industrial Zone , Tehran-Qom Freeway 35 Km,Iran
Postal Code:1834136697
Tel:+9821 5623 5001-3
Fax:+9821 5623 5004
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال به:
Send to:
نام:
Name:
 
نام خانوادگی:
Family
 
پست الکترونیکی:
E-Mail:
  
موضوع:
Subject:
 
متن نامه:
Comment: